14 Vektorer i rommet

Studenten skal kunne Kapittel 14

  • regne med parallelle vektorer og ortogonale vektorer

  • bruke vektorregning for å finne liknings- og parameterframstillinger for linjer og plan

  • bruke og tolke skalarproduktet, vektorproduktet og det skalare trevektorproduktet ved beregning av vinkler, areal og volum