14 Vektorer i rommet

Studentene skal kunne Sinus_kapittel 14.jpg

  • anvende vektorer i planet og rommet gitt utenfor koordinatsystemet og på koordinatform
  • bruke regneregler for vektor multiplisert med skalar og for addisjon og subtraksjon av vektorer
  • gjøre rede for og regne med vektorer gitt på komponentform ved enhetsvektorer og på koordinatform
  • gjøre rede for og regne ut absoluttverdien til en vektor
  • bruke og tolke skalarproduktet, vektorproduktet og det skalare trevektorproduktet ved beregning av vinkler, areal og volum
  • bruke vektorregning for å finne liknings- og parameterframstillinger til linjer og plan