9 Trigonometri og geometri

Studentene skal kunne Sinus_kapittel 9.jpg

  • gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens til spisse vinkler
  • regne ut eksakte sinus-, cosinus- og tangensverdier til en del vinkler
  • utføre trekantberegninger i rettvinkla trekanter
  • regne med arealsetningen, sinussetningen og cosinussetningen
  • beregne vinkler, sider og areal av mangekanter
  • beregne volum og overflate for prismer, pyramider, kuler og kjegler