Sinus Forkurs (2022)

Nettsted til Sinus Forkurs 2022 for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag.

Omslagsforsider_Sinus_Forkurs.png

Sinus Forkurs (2022) består av

  • Sinus Forkurs Grunnbok
  • Sinus Forkurs Oppgavesamling
  • dette nettstedet

Velg kapittel i menyen.

Til hvert kapittel finner du

  • løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av grunnboka
  • relevante coSinus-videoer
  • kontrolloppgaver med løsningsforslag
  • annet relevant innhold

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen

Nettressurser