Sinus Forkurs (2016)

Gratis Sinus Forkurs (2016) nettsted for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag

Omslag

Sinus Forkurs (2016) består av

  • grunnboka Sinus Forkurs
  • oppgavesamlingen coSinus Forkurs
  • dette nettstedet

Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet

  • løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av grunnboka
  • sammendrag fra teoridelen i grunnboka
  • relevante Sinus videoer
  • ulike interaktive oppgaver
  • kontrolloppgaver med løsningsforslag

De fullstendige løsningene på oppgavene i grunnboka er laget av Helge Ekholt.

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hals