7 Funksjonsdrøfting

Studenten skal kunne Kapittel 7

  • gjøre rede for begrepene derivert og differensial og kjenne ulike skrivemåter for disse

  • anvende regnereglene for derivasjon av sum, differanse, produkt og kvotient

  • derivere sammensatte funksjoner ved hjelp av kjerneregelen

  • regne ut derivert av høyere orden

  • beregne monotoniegenskaper, krumningsegenskaper, ekstremalpunkter og vendepunkter til funksjoner ved hjelp av funksjonsdrøfting

  • regne ut uttrykk for tangenter og normaler til funksjoner

  • anvende derivasjon til maks/min-vurderinger i praktiske sammenhenger

  • utføre optimeringsberegninger med areal og volum