6 Grenseverdier og derivasjon

Studentene skal kunne Sinus_kapittel 6.jpg

  • bestemme grenseverdier til polynomer og rasjonale uttrykk
  • regne ut horisontale, vertikale og skrå asymptoter
  • regne med rasjonale funksjoner
  • gi en grafisk beskrivelse av kontinuitet og diskontinuitet
  • gjøre rede for begrepene deriverte og differensial og kjenne ulike skrivemåter av disse
  • anvende den geometriske betydningen av den deriverte