7 Funksjonsdrøfting

Studentene skal kunne Sinus_kapittel 7.jpg

  • anvende regnereglene for derivasjon av sum, differens, produkt og kvotient
  • derivere sammensatte funksjoner ved hjelp av kjerneregelen
  • regne ut deriverte av høyere orden
  • beregne monotoniegenskaper, krumningsegenskaper, ekstremalpunkter og vendepunkter til funksjoner ved hjelp av funksjonsdrøfting
  • anvende derivasjon til maks/min-vurderinger i praktiske sammenhenger