12 Vektorer

Studenten skal kunne Kapittel 12

  • anvende vektorer i planet og rommet gitt utenfor koordinatsystemet og på koordinatform

  • kunne løse enkle vektoroppgaver i planet geometrisk

  • bruke regneregler for vektor multiplisert med skalar og for addisjon og subtraksjon av vektorer

  • gjøre rede for og regne med vektorer gitt på komponentform ved enhetsvektorer og på koordinatform