5 Polynomer og rasjonale uttrykk

Studentene skal kunne Sinus_kapittel 5.jpg

  • beregne produkt av polynomer, anvende kvadratsetningene og beherske faktorisering
  • utføre polynomdivisjon
  • anvende nullpunktsetningen og polynomdivisjon til faktorisering av polynomer
  • benytte polynomdivisjon til å løse likninger av høyere grad
  • løse irrasjonale likninger
  • sette opp fortegnsskjema for polynomer og rasjonale uttrykk