3 Likningssett og ulikheter

Studenten skal kunne Kapittel 3

  • løse førstegradslikninger med en eller to ukjente

  • løse enkle og doble ulikheter

  • løse andregradslikninger med en eller to ukjente

  • sette opp fortegnsskjema for polynomer og rasjonale uttrykk