15 Integralregning

Studenten skal kunne Kapittel 15

  • gjøre rede for definisjonene av ubestemt og bestemt integral

  • beregne integraler ved hjelp av antiderivasjon, substitusjon, delvis integrasjon og delbrøkoppspalting av rasjonale funksjoner med lineære nevnere

  • beregne arealer av områder i planet

  • gjøre rede for praktiske tolkninger av det bestemte integralet

  • skal kjenne til numerisk integrasjon