16 Integrasjon og differensiallikninger

Studenten skal kunne Kapittel 16

  • beregne integraler ved antiderivasjon, substitusjon, delvis integrasjon og delbrøkoppspalting av rasjonale funksjoner med lineære nevnere

  • beregne volumet av omdreiningslegemer med skivemetoden

  • løse enkle førsteordens separable differensiallikninger og ha benyttet differensiallikninger til løsning av enkle praktiske problemer

  • skal kjenne til lineære andreordens homogene differensiallikninger med konstante koeffisienter