5 Polynomer og rasjonale uttrykk

Studenten skal kunne: Kapittel 5

  • utføre polynomdivisjon
  • anvende nullpunktsfaktorisering og polynomdivisjon til å løse likninger av høyere grad
  • benytte polynomdivisjon til å løse likninger av høyere grad
  • sette opp fortegnsskjema for polynomer og rasjonale uttrykk
  • løse irrasjonale likninger