11 Trigonometriske funksjoner

Studenten skal kunne Kapittel 11

  • løse enkle trigonometriske første- og andregradslikninger og ulikheter

  • gjøre rede for de generelle definisjonene av trigonometriske funksjoner og gi grafiske framstillinger av disse

  • anvende de trigonometriske formlene for sum og differanse av vinkler og for doble vinkler

  • derivere og drøfte trigonometriske funksjoner