5 Polynomer og rasjonale uttrykk

Studenten skal kunne Kapittel 5

 • utføre polynomdivisjon

 • anvende nullpunktsetningen og polynomdivisjon til faktorisering av polynomer

 • benytte polynomdivisjon til å løse likninger av høyere grad

 • sette opp fortegnsskjema for polynomer og rasjonale uttrykk

 • løse irrasjonale likninger

Interaktive oppgaver

 • Resten ved polynomdivisjon: Oppgave 1 (ggb)
 • Resten ved polynomdivisjon: Oppgave 2 (ggb)
 • Faktorisering av polynomer
 • Faktorisering av polynomer: Utforskingsoppgave (ggb)
 • Faktorisering av polynomer: Oppgave 1 (ggb)
 • Faktorisering av polynomer: Oppgave 2 (ggb)
 • Forkorting av rasjonale uttrykk
 • Likninger og ulikheter
 • Likninger og ulikheter: Oppgave 1 (ggb)