5 Polynomer og rasjonale uttrykk

Studenten skal kunne Kapittel 5

  • utføre polynomdivisjon

  • anvende nullpunktsetningen og polynomdivisjon til faktorisering av polynomer

  • benytte polynomdivisjon til å løse likninger av høyere grad

  • sette opp fortegnsskjema for polynomer og rasjonale uttrykk

  • løse irrasjonale likninger

Interaktive oppgaver

  • Resten ved polynomdivisjon: Oppgave 1 (ggb)
  • Resten ved polynomdivisjon: Oppgave 2 (ggb)
  • Faktorisering av polynomer
  • Faktorisering av polynomer: Utforskingsoppgave (ggb)
  • Faktorisering av polynomer: Oppgave 1 (ggb)
  • Faktorisering av polynomer: Oppgave 2 (ggb)
  • Forkorting av rasjonale uttrykk
  • Likninger og ulikheter
  • Likninger og ulikheter: Oppgave 1 (ggb)