7 Funksjonsdrøfting

Studenten skal kunne Kapittel 7

 • gjøre rede for begrepene derivert og differensial og kjenne ulike skrivemåter for disse

 • anvende regnereglene for derivasjon av sum, differanse, produkt og kvotient

 • derivere sammensatte funksjoner ved hjelp av kjerneregelen

 • regne ut derivert av høyere orden

 • beregne monotoniegenskaper, krumningsegenskaper, ekstremalpunkter og vendepunkter til funksjoner ved hjelp av funksjonsdrøfting

 • regne ut uttrykk for tangenter og normaler til funksjoner

 • anvende derivasjon til maks/min-vurderinger i praktiske sammenhenger

 • utføre optimeringsberegninger med areal og volum

   

Interaktive oppgaver

 • Derivasjon av b^x (ggb)
 • Derivasjon av e^x (ggb)
 • Funksjonsdrøfting (flash)