Feil i Sinus Forkurs Grunnbok

Vi forsøker å lage feilfrie bøker, men dessverre hende det noe sniker seg inn likavel. Da er vi glad for tilbakemelding sendt til sinus@cappelendamm.no.

Her finner du en liste over de feilene vi er kjent med:

2. opplag:

Fasit oppgave 2.71a): Det mangler en 0 i A∪B. Fasit er altså: A∪B={0, 1, 2, 3, 4, 5}

Oppgave 8.91 b: Oppgaven skal være å bestemme toppunktet til f, ikke bunnpunktet.

Fasit oppgave 17.50c: Fasit skal være ln(ex + 1) + C.

 

1. opplag:

Fasit oppgave 1.12b: 35 mangler i mengden
Fasit oppgave 1.34: Fasit b og c er byttet om.

Fasit oppgave 2.23: Fasit c, er fasit til oppgave d. Fasit til oppgave c er: x = 2 og y = 3
Fasit oppgave 2.71a): Det mangler en 0 i A∪B. Fasit er altså: A∪B={0, 1, 2, 3, 4, 5}

Eksempel s. 96: Når det multipliseres med 1/2, skal svaret bli y = 5/2 x - 2.

Fasit til oppgave 4.30b: Fasit skal være (x–1)(x7)
Oppgave 4.50d: Oppgaven skal egentlig være x2x – 6. Likningen slik den står har ingen løsning.
Fasit til oppgave 4.53a: Fasit skal være x = –1, x = 1, x = –2 eller x = 2
Oppgave 4.60d: Det skal egentlig stå 4x – 4 på høyres side i likningen i oppgaven. Da er fasit riktig. Fasit slik oppgaven står er x = 1 ± √7.
Eksempel s. 136: På linje 3, 4 og 5 i den siste utregningen skal tre forekomster av 6x være 18x.

Oppgave 5.42: Bokstaveringen er feil. Oppgave c skal være a. Oppgave d skal være b.

Oppgave 6.13: Fasit i oppgave a skal være 11.
Fasit til oppgave 6.81a: Fasit skal være y = x + 5

Side 583: Sidehenvisningen til følgen "side 9" skal være "side 581". (to forekomster)

Eksempel sides 641: I utregningen av det brukt feil funksjon. Det skal ikke stå 3ex, men ex. Svaret blir da istedenfor –e+2, og arealet blir e–2.

Oppgave 7.60d: Det brukt feil grunntall i siste del av fasit. Den ytre funksjonen er f(x) = 2u(x).

Oppgave 7.81 c og d: Punktet skal være (2, f(2)).

Fasit til oppgave 8.33c: Fasiten mangler. Den skal være: c) x = 1/10 ∨ x = 1 ∨ x = 100.
Oppgave 8.91 b: Oppgaven skal være å bestemme toppunktet til f, ikke bunnpunktet.

Oppgave 9.87: Oppgaven skal omhandle et skeivt, trekantet prisme, ikke en pyramide. Fasit skal være a) 13,1 cm2, b) 6,4 cm og c) 84 cm3.
Oppgave 9.92: Det mangler en opplysning i oppgaveteksten: Sidekantene i pyramiden er 13 cm.
Oppgave 9.93: Det skal stå "I ei rett kjegle ..."
Oppgave 9.94: Det skal stå "I ei rett kjegle ..."
Fasit oppgave 9.94: Overflatearealet skal være 148 cm2.
Fasit oppgave 9.97: Punkt c skal være fasiten til oppgave d.

Oppgave 10.75c: Det skal stå 4 sin2 x – 4√3 sin x · cos x + 4 cos2 x = 1. Slik oppgaven står nå, er det ingen løsning av likningen.

Fasit oppgave 12.13: a) mangler u = [-2, 2]. b) 
Fasit oppgave 12.93a: Fasit skal være [7, –14]

Fasit oppgave 13.12: Skal være –7354 J.
Fasit oppgave 13.13: Fasit skal være 1800 J.
Fasit oppgave 13.21: Fasit i oppgave b3 skal være 20.
Oppgave 13.64a: Det skal stå "Forklar hvorfor linjene er parallelle".

Fasit oppgave 17.22a1: Fasit skal være 10.
Fasit oppgave 17.72a: Fasit skal være 26pi/5. (Vi må trekke fra volumet av en sylinder med radius 1 og høyde 1 dannet av linja y=1)
Fasit oppgave 17.50c: Fasit skal være ln(ex + 1) + C.

Eksempel side 530: Punktet A skal være A(0, 0, 0).

Side 583: Sidehenvisningen til følgen "side 9" skal være "side 581". (to forekomster)

Eksempel sides 641: I utregningen av det brukt feil funksjon. Det skal ikke stå 3ex, men ex. Svaret blir da istedenfor –e+2, og arealet blir e–2.

Nettressurser