10 Trigonometriske likninger

Studenten skal kunne Kapittel 10

 • gjøre rede for og anvende det generelle vinkelbegrepet

 • løse enkle trigonometriske første- og andregradslikninger og ulikheter

 • gjøre rede for de generelle definisjonene av trigonometriske funksjoner og gi grafiske framstillinger av disse

 • benytte sammenhengene mellom de trigonometriske funksjonene i beregninger

 • regne ut eksakte sinus-, cosinus- og tangensverdier til en del vinkler

   

Interaktive oppgaver

 • Cosinuslikninger (ggb)
 • Enhetssirkelen (ggb)
 • Sinuslikninger (ggb)
 • Tangens (ggb)
 • Tangenslikninger (ggb)