6 Grenseverdier og derivasjon

Studenten skal kunne Kapittel 6

  • bestemme grenseverdier til polynomer og rasjonale uttrykk

  • regne ut horisontale, vertikale og skrå asymptoter

  • regne med rasjonale funksjoner

  • gi en grafisk beskrivelse av kontinuitet og diskontinuitet

  • gjøre rede for begrepene derivert og differensial og kjenne ulike skrivemåter av disse

  • anvende den geometriske betydningen av den deriverte

  • regne ut uttrykk for tangenter og normaler til funksjoner

Interaktive oppgaver

  • Derivasjonsdefinisjon (ggb)
  • Derivasjon, tangent og sekant - undersøk (flash)
  • Derivasjon (flash)