Feil i Sinus Forkurs Oppgavesamling

Vi forsøker å lage feilfrie bøker, men dessverre hende det noe sniker seg inn likavel. Da er vi glad for tilbakemelding sendt til sinus@cappelendamm.no.

Her finner du en liste over de feilene vi er kjent med:

2. opplag:

Oppgave 6.112b: Fasit skal være 16/3.

1. opplag:

Opgave 4.145b1: Fasit skal være 2/(x-6)

Oppgave 4.165: Fasit skal være kl. 08.00 eller kl. 18.40.

Oppgave 5.184: Fasit skal være 1/2 <= x <= 2.

Opopgave 6.184: I oppgave a og b skal g erstattes med f. (tangenten til f og normalen til f)

Oppgave 8.192b: x-koordinaten til toppunktet skal være –ln(2).

Oppgave 9.227: Fasit skal være 3264 m2

Oppgave 11.231: I fasit til oppgave c skal det også være bunnpunkter i endepunktene: (0, 0) og (3, 0). I fasit til oppgave d skal vendepunktene være: (0.20, 0.07), (1.20, -0.20) og (2.20, 0.53).

Oppgave 12.116c: Fasit skal være x = 0 og y = 2.

Oppgave 12.177b: Det skal stå A(2, –5). Fasiten slik oppgaven står nå, er t = 13/2.

Oppgave 14.264: Punktet T skal være (1, 1, 4)

Oppgave 15.148. Fasiten er feilnummerert som 15.140.

Oppgave 15.250b: Det skal stå "For hvilke verdier av x ..."

Nettressurser