Punktkoordinater og vektorkoordinater

Disse videoene er utdrag fra coSinus. De er tilpasset læreverkene våre for videregående skole. Dermed vil det innimellom beskrives framgangsmåter som ikke tas opp i Sinus Forkurs, men som likevel kan være nyttig. Et eksempel på dette er bruk av CAS i GeoGebra.

Videoene her vil ikke gi fullstendig innføring i alle emner i forkurset, men kan være god støtte i arbeidet med stoffet i lærebøkene.

MatteEirik har laget videoene på oppdrag for Cappelen Damm AS.

  • Punkter og vektorer i rommet

  • Vektorlikning

  • Regneregler