19 Sannsynlighetsregning

Studenten skal kunne Kapittel 19

  • gjøre rede for sannsynlighet, relativ hyppighet og uniform sannsynlighetsmodell

  • gjøre rede for begrepene utfall, utfallsrom, hendelse og uavhengige hendelser

  • bruke addisjonssetningen og produktsetningen for sannsynligheter

  • gjøre rede for begrepene og beregne betinget sannsynlighet og total sannsynlighet

  • anvende Bayes setning på to hendelser