Feil i coSinus Forkurs Oppgavesamling

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

 

coSinus Forkurs Oppgavesamling, 3. opplag, utgave 3

4.206 b) 2) Fasit skal være x = -8 eller x = 2.

5.155 b). I oppgaven skal det være minus mellom de to rasjonale utrykkene. Altså 2x3x+1x24x+3

6.118. Det er oppgitt fasit til oppgave d, oppgaven ble sløyfet og er ikke med i oppgavedelen
6.130: Denne fasiten er til oppgave 6.131, fasit til 6.130 er for både a) og b): Ingen vertikale asymptoter
6.131: Se ovenfor.
6.154 b) Nullpunkt = –1 ( x=0 er utenfor def.mengden)
6.171 Enheten skal være gjærceller per time

10.125 a) cos4π5=-0.809

11.143 Fasit skal være f(x) = 2 – 2 sin(x)

coSinus Forkurs Oppgavesamling, 2. opplag, utgave 3

1.178 I oppgaven skal det stå at 1 mikroårhundre er 110-6 århundre.

4.206 b) 2) Fasit skal være x = -8 eller x = 2.

6.130: Denne fasiten er til oppgave 6.131, fasit til 6.130 er for både a) og b): Ingen vertikale asymptoter
6.131: Se ovenfor.
6.154 b) Nullpunkt = –1 ( x=0 er utenfor def.mengden)
6.171 Enheten skal være gjærceller per time

8.131 a) Her er også x=-10 en mulig løsning. 

8.222 Funksjonsuttrykket i oppgaven skal være  fx=e2x-12x2 for at fasit skal stemme.

8.223 Fasit skal være lg 5-lg 7lg 2

9.111 Nøyaktig svar er 52
9.193 b) Riktig avrunding er 132 grader
9.220 b) Riktig avrunding er A=41,5
9.222 c) Riktig avrunding er BC=9,9 cm
9.234 a) Oppgaven skal spørre om slagvolumet målt i dm3.
9.237 a) Riktig avrunding er 108,6 cm3 c) 110,3 cm3
9.239 Riktige avrundinger er a) 39 230 m3 b) 9 808 m3 c) 49 038 m3 d) 981 tonn

10.171 x=π er også en løsning
10.184 b) Intervallet i opgaven skal være halvåpent: x[0, 2π. Slik oppgaven er nå, skal fasit være at likningen får tre løsninger for x=0.

11.143 Fasit skal være f(x) = 2 – 2 sin(x)

11.152 Fasit skal være: fx=2cosπ8x-π4
11.216 Nøyaktig svar er 2π3<x<4π3

12.202 a) Fasit skal være 136a+23b

13.224. I oppgaven skal det stå b=AC

14.166 c) Fasit skal være: AB=32
14.193 b) Fasit skal være: 
x - y + z -1 =0 
14.216 [-5, -5, -5] er også en løsning
14.225
a) Det er 12 ulike måter. I tillegg til mulighetene i fasit er 1+1+10, 2+2+8 og 3+3+6.
b) Med positiv retning oppover er Fy=0 N, -0,70 N og F=0,68 N, -0,70 N. Dessuten er riktig avrunding F=0,97 N

15.144 a) Fasit skal være:  12e2x12cos2x+C
15.153 b) Fasit skal være 4,92

16.141 Nummereringen i fasit skal være a) b) c) d)
16.226 b) 2) Fasit skal være -ln 3
16.232 f) Fasit skal være e2+24

18.117 I oppgaven skal det egentlig stå: C=[1,Da er fasit riktig slik den står. Fasit nå bør være:
a) 
b) BC=1,5]
c) C=,1]
18.210 a) Fasit skal være A\C={0,2,4,6,8,10}. b) B¯C¯=0, 2, 10

________________________________________________________________

coSinus Forkurs Oppgavesamling, 1. opplag, utgave 3

1.131b). Fasit er feil. Riktig svar er: 11x-14
1.178 I oppgaven skal det stå at 1 mikroårhundre er 110-6 århundre.
1.196 d)2). Oppgaven skal egentlig være 312+914+1212, da er fasit rett slik den står nå. Riktig fasit slik oppgaven står nå er 3+6.
2.137 d) 544

3.144a) Fasit er feil. Riktig svar er  
3.212 Oppgaven skal være: "Løs likningssettet ved regning."

4.160 a) g(1)=0
4.163 c) Vf=-4,12
4.165 c) Vf=-5,4
4.170 c) Vf=-1,8
4.171 c) Vf=-16,9

4.206 b) 2) Fasit skal være x = -8 eller x = 2.

5.124 d)   x2+ 2x4 x 2 2x3

6.152 a) x = –4, x = 0 og x = 1
6.213 a) 3) y=-12x+1

 

7.115 b) Toppunkter-13, 10027og (4, 35)
7.115 c) Maksimumsverdi: 35
7.126 e) Tangenten er  y=4x 31 3

7.160 c)  f'( x )=6 (2x1) 2
7.211 a) 3) Uttrykket i parentes i nevner skal være opphøyd i tredje. Det skal altså stå:f(x)=20x(x29)(x2+3)3
7.213 b) Det er en minus for mye i y-koordinatet til toppunktet. Fasit skal være -3, 272
7.217 b) i fasiten mangler det en minus, det skal stå: y=-12x-1

8.222: Funksjonsuttrykket i oppgaven skal være  fx=e2x-12x2 for at fasit skal stemme.
8.223: Fasit skal være lg 5-lg 7lg 2
8.135 a) 5,0103M  og c) 3,21011M
8.156 c) ...tykkelsen er 11 mm.

9.111 Nøyaktig svar er 52
9.154 Merk at svarene er avrundet.
9.159 d) ca 50 lass
9.162 a) 5,2  dm3   b) 5,2 dm   d) 16,0 dm2
9.176 d) 4700 m2
9.179 30 eller 150°
9.183 b) 44,4° eller 135,6° c) 19,3 cm eller 5,0 cm
9.193 Riktig avrunding er 132 grader
9.220 b) Riktig avrunding er A=41,5
9.222 c) Riktig avrunding er BC=9,9 cm
9.232 3264 m²
9.234 a) Oppgaven skal spørre om slagvolumet målt i dm3.
9.237 a) Riktig avrunding er 108,6 cm3 c) 110,3 cm3
9.239 Riktige avrundinger er a) 39 230 m3 b) 9 808 m3 c) 49 038 m3 d) 981 tonn
9.240 For at oppgaven skal være lik eksamen 2009 skal AB = 60 m og DC = 50 m. Da er fasit slik den står rikitg. Slik figuren er tegnet her burde fasiten vært: AD = 35 m, BD = 42 m og BC = 48 m. Arealet blir 1726 kvadratmeter.
9.241 b) 5<BC<10

10.137 a) -325° skal være -225° 
10.143 c) Oppgaven skal være ( cos v + 0,4 )( 3cos v  2 ) = 0
10.153 d) x=0 er ikke en løsning. Alle v-er skal være x-er.
10.155 c) x=264,3° er ikke en løsning. Den er utenfor definisjonsmengden.
10.171 x=π er også en løsning
10.172 a) x=0, x=π, x=3π2
10.184 b): Intervallet i opgaven skal være halvåpent: x[0, 2π. Slik oppgaven er nå, skal fasit være at likningen får tre løsninger for x=0.
10.224 b) x=2

11.143 Fasit skal være f(x) = 2 – 2 sin(x)
11.152 f(x)=2cos(π8x-π4)
11.171 a) 0x<0,29 eller 2,85<x2π
11.173 b) 0x<0,84 eller 5,44<x2π
11.181 d)  f'(x)= 2 cos 2 2x
11.216 Nøyaktig svar er 2π3<x<4π3

12.152 a) [8, -13]
12.202 a) Fasit skal være 136a+23b

13.208 a) 14,3°   b) 48,8   c) t=6325
13.224. I oppgaven skal det stå b=AC

14.164. Koordinatet til punktet A skal være: A=(1, 1, -3)
14.166 c) Fasit skal være: AB=32
14.193 b) Fasit skal være: x - y + z -1 =0 
14.216 [-5, -5, -5] er også en løsning
14.225
a) Det er 12 ulike måter. I tillegg til mulighetene i fasit er 1+1+10, 2+2+8 og 3+3+6.
b) Med positiv retning oppover er Fy=0 N, -0,70 N og F=0,68 N, -0,70 N. Dessuten er riktig avrunding F=0,97 N

15.143 d)  a k coskx+ b k sinkx+C
15.144 a) Fasit skal være:  12e2x12cos2x+C

16.141 Nummereringen i fasit skal være a) b) c) d)
16.226 b) 2) Fasit skal være -ln 3
16.232 f) Fasit skal være e2+24

17.111 2, 4, 10, 28, 82

18.117 I oppgaven skal det egentlig stå: C=[1,Da er fasit riktig slik den står. Fasit nå bør være:
a) 
b) BC=1,5]
c) C=,1]
18.152: I oppgaven skal det stå: "Det er 29 bokstaver i alfabetet vårt, og vi har 10 tallsiffer. En professor påstår at det er mulig å lage mer enn 1 milliard koder som består av fire bokstaver og to siffer. Har professoren rett?"
Fasit skal være: Ja, det finnes 1 060 921 500 forskjellige koder.
18.210 a) Fasit skal være A\C={0,2,4,6,8,10}. b) B¯C¯=0, 2, 10

19.143 a) 13   b) 12

19.217 a) 0,062 b) 0,938

19.219 a) 0,1870 b) 0,1310

________________________________________________________________

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.