Feil i Sinus Forkurs Grunnboka

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.
Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.

Sinus Forkurs Grunnbok, 3. opplag, utgave 3

1.12b) 35 mangler i listen.

8.91b): Oppgaven spør om bunnpunkt, den skulle spørt om toppunkt. 

10.22d): Fasiten skal være cosv=0,540 og sinv=0,841 

10.22e): Fasiten skal være cosv=-0,801og sinv=0,598 

16.72 a): Fasiten er ikke feil, men avviker fra slik vi gjør det i eksemplene og i løsningsforslag. Burde stått: f(t)=5e0,002t

Sinus Forkurs Grunnbok, 2. opplag, utgave 3

1.12b) 35 mangler i listen.

4.56: Ei linje l går gjennom punktene (2, 5) og (4, 3). 
Da er fasit riktig slik den står nå. Slik oppgaven står nå er de riktige svarene:

a) y=-13x+133
b) y=-13x+2

5.71c): Fasiten skal være 1x1x3

5.74 b: Polynomet skal være: Px=x5-10x3+9x. Fasiten skal være:  P(x)=x(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)

5.74c: Fasiten skal etter retting (se over) være:  P(x)0når  x-3-1x01x3

s. 249: I regelrammen kunne vi presisert at denne regelen bare gjelder kontinuerlige og deriverbare funksjoner. Regelen funger altså fint for alle polynomfunksjoner.

8.91b): Oppgaven spør om bunnpunkt, den skulle spørt om toppunkt. 

8.24b) Oppgaven skal egentlig være når folketallet kommer til å passere 10 milliarder. Fasiten og løsningsforslag er rett da. Fasit nå bør være: Folketallet passerer 8 milliarder i 2014.

10.22d): Fasiten skal være cosv=0,540 og sinv=0,841 

10.22e): Fasiten skal være cosv=-0,801og sinv=0,598 

11.60c) Fasiten skal være: Ingen bruddpunkt.

16.72 a): Fasiten er ikke feil, men avviker fra slik vi gjør det i eksemplene og i løsningsforslag. Burde stått: f(t)=5e0,002t

________________________________________________________________

 

Sinus Forkurs Grunnbok, 1. opplag, utgave 3

1.12b) 35 mangler i listen.

1.93b): Det skulle stått:
s47 1-93b
Da er fasit riktig.
Slik oppgaven står nå er riktig fasit: 373 evnt. 933

side 63: I løsningen av eksempel c) skal det stå:

x+2x-2= x2-22=x2-4

4.12: I fasit er en pluss blitt til minus: Det er y=3x+1 som er parallell med y=3x - 3.

side 89 eksempel: I forklaringsboksen står det "Fellesnevneren er 2x(x-5)(x-2)". x-en utenfor parentes skal ikke være med, det skulle altså stått: "Fellesnevneren er 2(x-5)(x-2)

4.56: Ei linje l går gjennom punktene (2, 5) og (4, 3).
Da er fasit riktig slik den står nå. Slik oppgaven står nå er de riktige svarene:

a) y=-13x+133
b) y=-13x+2

5.74 b: Polynomet skal være: Px=x5-10x3+9x. Fasiten skal være:  P(x)=x(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)

5.74c: Fasiten skal etter retting (se over) være:  P(x)0når  x-3-1x01x3

s. 249: I regelrammen kunne vi presisert at denne regelen bare gjelder kontinuerlige og deriverbare funksjoner. Regelen funger altså fint for alle polynomfunksjoner.

8.24b) Oppgaven skal egentlig være når folketallet kommer til å passere 10 milliarder. Fasiten og løsningsforslag er rett da. Fasit nå bør være: Folketallet passerer 8 milliarder i 2014.

8.91b): Oppgaven spør om bunnpunkt, den skulle spørt om toppunkt. 

10.15 a) Skal stå 2π3

10.22d): Fasiten skal være cosv=0,540 og sinv=0,841 

10.22e): Fasiten skal være cosv=-0,801og sinv=0,598 

10.92 c) side 416. Oppgaven skulle vært:

4 sin2x - 43 sin x cos x + 4 cos2x=1,     x-π, π

Da er fasit og løsningsforslag rett. Slik oppgaven står nå har likningen ingen løsning.

12.10 c: Feil i fasiten. Kraft er en vektor.

16.72 a): Fasiten er ikke feil, men avviker fra slik vi gjør det i eksemplene og i løsningsforslag. Burde stått: f(t)=5e0,002t

17.12: I oppgaven skal ikke leddet + 4 være med.
Det skal være: ai=12ai1

 19.77 - Fasit: b) 0,135  c) 0,384  d) 0,865

________________________________________________________________

 coSinus Forkurs Oppgavesamling, 2. opplag, utgave 3

Se egen side.

_________________________________________________________________