10 Trigonometriske likninger

Studentene skal kunne Sinus_kapittel 10.jpg

  • beregne areal og buelengde for en sirkelsektor
  • benytte sammenhengene mellom de trigonometriske funksjonene i beregninger
  • anvende de trigonometriske formlene for sum og differens av vinkler og for doble vinkler
  • gjøre rede for og anvende det utvidede vinkelbegrepet
  • løse trigonometriske første- og andregradslikninger og ulikheter