Potenser med en brøk som eksponent

  • Potenser med en brøk som eksponent 1 Teori

  • Potenser med en brøk som eksponent 2 Teori

  • Potenser med en brøk som eksponent 3 Eksempel

  • Potenser med en brøk som eksponent 4 Eksempel

  • Potenser med en brøk som eksponent 5 Eksempel

  • Potenser med en brøk som eksponent 6 Eksempel

    Laget av Bjørn Ove Thue ved Inkrement AS.