Å finne likningen for ei linje

  • Å finne likningen for ei linje 1 Teori

  • Å finne likningen for ei linje 2 Teori

  • Å finne likningen for ei linje 3 Teori

  • Å finne likningen for ei linje 4 Teori

  • Å finne likningen for ei linje 5 Eksempel

  • Å finne likningen for ei linje 6 Eksempel

  • Å finne likningen for ei linje 7 Eksempel

  • Å finne likningen for ei linje 8 Eksempel

    Laget av Bjørn Ove Thue ved Inkrement AS.