Video Metoden med fullstendige kvadrater

  • Metoden med fullstendige kvadrater 1 Teori

  • Metoden med fullstendige kvadrater 2 Teori

  • Metoden med fullstendige kvadrater 3 Eksempel

  • Metoden med fullstendige kvadrater 4 Eksempel

  • Metoden med fullstendige kvadrater 5 Eksempel

  • Metoden med fullstendige kvadrater 6 Eksempel

  • Metoden med fullstendige kvadrater 7 Eksempel

    Laget av Bjørn Ove Thue ved Inkrement AS.