Video Bokstavregning og parenteser

  • Bokstavregning og parenteser 1 Teori

  • Bokstavregning og parenteser 2 Teori

  • Bokstavregning og parenteser 3 Teori

  • Bokstavregning og parenteser 4 Eksempel

  • Bokstavregning og parenteser 5 Eksempel

  • Bokstavregning og parenteser 6 Eksempel

  • Bokstavregning og parenteser 7 Eksempel

    Laget av Bjørn Ove Thue ved Inkrement AS.