Feil i fasit / oppgaver (2. utgave 2009)

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en liste over de feilene i Sinus Forkurs (2. utgave 2009) og coSinus Forkuirs (2. utgaven 2009) som vi er kjent med.

Sinus Forkurs 3., 4., 5. og 6. opplag

16.81 b) Svaret skal være: Ce2x – 3.

coSinus Forkurs, 5. opplag

3.127 b) 2) Svaret skal være: B = 16 800 – 700x.

8.162 b) Svaret skal være ca. 17,5 fruktfluer per dag.

8.203 a) Svaret skal være: Vertikal asymptote: x = 5.

10.134 a) Svaret skal være: 

x=π3 og x=2π3.

11.134 a) Svaret skal være: 5,0 · 10–3 M.

           c) Svaret skal være: 3,2 · 10–11 M. 
11.156 c) Oppgaveteksten skal være: "... når tykkelsen er 11 mm."
11.190 a) Svaret skal være: x = 1.

14.204 I oppgaven skal b  være [3, –4].

15.181 b) Svaret skal være: e2-1e

16.115 a) Svaret skal være:  13cos3x+C.
16.146 b) Svaret skal være: ln|x – 1| + 2 ln|x – 2| 3 ln|x – 3| + C.

17.130 a) Svaret skal være: 2, 6, 18, 54, 162.
17.186 a) Svaret skal være: (0 < xπ) U (π < x < 2π).
               Svaret kan også skrives: (0 < x < 2π) \ π

18.112 a) Svaret skal være: A\B = {0, 1, 2, 9, 10} og A\C = {0, 2, 4, 6, 8, 10}
           b) Svaret skal være: B-C-=0,2,10  
18.114 I oppgaven skal det stå: C = [1, →⟩.

_____________________________________________________

coSinus Forkurs, 4. opplag

3.127 b) 2) Svaret skal være: B = 16 800 – 700x.

4.204 b) 2) Svaret skal være: x = –8 eller x = 2.

6.113 Enheten i svaret skal være m (meter).

8.162 b) Svaret skal være ca. 17,5 fruktfluer per dag.
8.203 a) Svaret skal være: Vertikal asymptote: x = 5.

9.209 a) 3) Svaret skal være:

f''x=20xx2-9x2+33 .

10.134 a) Svaret skal være: x=π3 og x=2π3.

11.134 a) Svaret skal være: 5,0 · 10–3 M.

           c) Svaret skal være: 3,2 · 10–11 M. 
11.156 c) Oppgaveteksten skal være: "... når tykkelsen er 11 mm."
11.190 a) Svaret skal være: x = 1.

14.204 I oppgaven skal b  være [3, –4].

15.181 b) Svaret skal være: e2-1e

16.115 a) Svaret skal være:  13cos3x+C.
16.146 b) Svaret skal være: ln|x – 1| + 2 ln|x – 2| 3 ln|x – 3| + C.

17.130 a) Svaret skal være: 2, 6, 18, 54, 162.
17.186 a) Svaret skal være: (0 < xπ) U (π < x < 2π).
               Svaret kan også skrives: (0 < x < 2π) \ π

18.112 a) Svaret skal være: A\B = {0, 1, 2, 9, 10} og A\C = {0, 2, 4, 6, 8, 10}
           b) Svaret skal være: B-C-=0,2,10  
18.114 I oppgaven skal det stå: C = [1, →⟩.

 

_______________________________________________________________ 

coSinus Forkurs, 3. opplag

3.127 b) 2) Svaret skal være: B = 16 800 – 700x.

4.204 b) 2) Svaret skal være: x = –8 eller x = 2.

6.113 Enheten i svaret skal være m (meter).

8.162 b) Svaret skal være ca. 17,5 fruktfluer per dag.
8.203 a) Svaret skal være: Vertikal asymptote: x = 5.

9.209 a) 3) Svaret skal være:

f''x=20xx2-9x2+33 .

10.134 a) Svaret skal være: x=π3 og x=2π3.

11.134 a) Svaret skal være: 5,0 · 10–3 M.

           c) Svaret skal være: 3,2 · 10–11 M. 
11.156 c) Oppgaveteksten skal være: "... når tykkelsen er 11 mm."
11.190 a) Svaret skal være: x = 1.

14.204 I oppgaven skal b  være [3, –4].

15.181 b) Svaret skal være: e2-1e

16.115 a) Svaret skal være:  13cos3x+C.
16.146 b) Svaret skal være: ln|x – 1| + 2 ln|x – 2| 3 ln|x – 3| + C.

17.130 a) Svaret skal være: 2, 6, 18, 54, 162.
17.186 a) Svaret skal være: (0 < xπ) U (π < x < 2π).
               Svaret kan også skrives: (0 < x < 2π) \ π

18.112 a) Svaret skal være: A\B = {0, 1, 2, 9, 10} og A\C = {0, 2, 4, 6, 8, 10}
           b) Svaret skal være: B-C-=0,2,10  
18.114 I oppgaven skal det stå: C = [1, →⟩.

__________________________________________________________

Sinus Forkurs, 2. opplag

4.11 Fasitsvarene skal nummereres a) b) c) d).

6.23 d) Svaret blir 13,4 cm2 dersom du bruker flere siffer underveis i utregningen.

9.12 c) Fasitsvar mangler. Svaret skal være: 

y=12x-1
9.13 Svaret skal være: 80, 48, –32 og –80 innbyggere per år.
9.14 Svaret skal være: h't=-11000t2+120t

         0 m per år, 0,225 m per år, 0,6 m per år, 0,4 m per år, 0 m per år.

9.34 Svaret skal være: P(x) = x3 – 3x2 – 9x + 12.
9.41 Svaret skal være
        a) 0, 78,8 cm, 225 cm, 303,8 cm
        c) 0, 4,5 cm per dag, 4,5 cm per dag, 0
9.42 Svaret skal være
        a) Etter 2 år og 11 år (1132 dyr)
        b) Eller 8 år (808 dyr)
        c) Etter 5 år, –81 dyr per år
        d) Etter 11 år, 243 dyr per år

9.73 b) Svaret skal være: y'=34x3+4xx4+2x22=12xx2+1x4+2x22.

10.21 c) Svaret skal være: x=π4, x=1,25, x=5π4, x=4,39 eller x=2π.

11.62 Svaret skal være

          a) Toppunkt: (0,24, 5,66)
              Bunnpunkt: (4,11, –5,66)
          b) Toppunkt: 1e2,42
              Bunnpunkt: e2,-42
11.71 c) Svaret skal være: (1, 0).
11.91 b) Oppgaven skal være: bestem f'(x) og finn toppunktet til f.

15.50 Svaret skal være:
         c) –cosx + sinx + C
         d) 3tant + C 

16.81 b) Svaret skal være Ce2x – 3.

 

coSinus Forkurs, 2. opplag

3.127 b) 2) Svaret skal være: B = 16 800 – 700x.
3.210 c) Svaret skal være: y=2x-52.

4.111 b) Svaret skal være: f(2) = 1, f(0) = 1 og f(–2) = 5.
4.118 Oppgaveteksten skal være:
          "Hvilke av kurvene nedenfor er grafer til funksjoner av x?"
4.204 b) 2) Svaret skal være: x = –8 eller x = 2.

6.113 Enheten i svaret skal være m (meter).

8.162 b) Svaret skal være ca. 17,5 fruktfluer per dag.
8.203 a) Svaret skal være: Vertikal asymptote: x = 5.

9.112 b) Svaret skal være: h't=23t3+12t3

9.209 a) 3) Svaret skal være:f''x=20xx2-9x2+33 .

10.134 a) Svaret skal være: x=π3 og x=2π3.
10.170 b) Svaret skal være: 2π3<x<4π3.
10.182 a) Svaret skal være: f'x=2cos22x=21+tan22x.

11.131 d) Svaret skal være: x = 10 eller x = 0,1.
11.134 a) Svaret skal være: 5,0 · 10–3 M.
           c) Svaret skal være: 3,2 · 10–11 M. 
11.156 c) Oppgaveteksten skal være: "... når tykkelsen er 11 mm."
11.190 a) Svaret skal være: x = 1.

12.111 a) Svaret skal være: a, d,g,j og b,f  og c,i .

13.153 I oppgaven skal HP være HP=53a+23b-53c  .

14.204 I oppgaven skal b  være [3, –4].

15.181 b) Svaret skal være: e2-1e

16.115 a) Svaret skal være:  13cos3x+C.
16.146 b) Svaret skal være: ln|x – 1| + 2 ln|x – 2| 3 ln|x – 3| + C.

17.130 a) Svaret skal være: 2, 6, 18, 54, 162.
17.186 a) Svaret skal være: (0 < xπ) U (π < x < 2π).
               Svaret kan også skrives: (0 < x < 2π) \ π

18.112 a) Svaret skal være: A\B = {0, 1, 2, 9, 10} og A\C = {0, 2, 4, 6, 8, 10}
           b) Svaret skal være: B-C-=0,2,10  
18.114 I oppgaven skal det stå: C = [1, →⟩.

_____________________________________________________________________

Sinus Forkurs, 1. opplag

1.10 c) Svaret skal være: ∉.

4.11 Fasitsvarene skal nummereres a) b) c) d).

6.23 d) Svaret blir 13,4 cm2 dersom du bruker flere siffer underveis i utregningen.
6.66 Svaret skal være: 201 dm2.

9.12 c) Fasitsvar mangler. Skal være: y=12x-1
9.13 Svaret skal være: 80, 48, –32 og –80 innbyggere per år.
9.14 Svaret skal være: h't=-11000t2+120t

         0 m per år, 0,6 m per år, 0,4 m per år, 0 m per år.

9.34 Svaret skal være: P(x) = x3 – 3x2 – 9x + 12.
9.41 Svaret skal være
        a) 0, 78,8 cm, 225 cm, 303,8 cm
        c) 0, 4,5 cm per dag, 4,5 cm per dag, 0
9.42 Svaret skal være
        a) Etter 2 år og 11 år (1132 dyr)
        b) Eller 8 år (808 dyr)
        c) Etter 5 år, –81 dyr per år
        d) Etter 11 år, 243 dyr per år

9.73 b) Svaret skal være: y'=34x3+4xx4+2x22=12xx2+1x4+2x22.

10.11 c) Svaret skal være: x = 2,21 eller x = 5,36.
10.21 c) Svaret skal være: x=π4, x=1,25, x=5π4, x=4,39 eller x=2π.
10.72 Svaret skal være
         a) 0x32 eller 52x4 
         b) 12<x<23 eller 32<x<53

11.62 Svaret skal være
          a) Toppunkt: (0,24, 5,66)
              Bunnpunkt: (4,11, –5,66)
          b) Toppunkt: 1e2,42
              Bunnpunkt: e2,-42
11.71 c) Svaret skal være: (1, 0).
11.91 b) Oppgaven skal være: bestem f'(x) og finn toppunktet til f.

15.50 Svaret skal være:
         c) –cosx + sinx + C
         d) 3tant + C 

16.81 b) Svaret skal være Ce2x – 3.

18.62 Svaret skal være: PF=19

 

coSinus Forkurs, 1. opplag

3.127 b) 2) Svaret skal være: B = 16 800 – 700x.
3.210 c) Svaret skal være: y=2x-52.

4.111 b) Svaret skal være: f(2) = 1, f(0) = 1 og f(–2) = 5.
4.118 Oppgaveteksten skal være:
          "Hvilke av kurvene nedenfor er grafer til funksjoner av x?"
4.142 c) Svaret skal være: x=-13  eller x=12 .
4.204 b) 2) Svaret skal være: x = –8 eller x = 2.

6.113 Enheten i svaret skal være m (meter).

8.162 b) Svaret skal være ca. 17,5 fruktfluer per dag.
8.203 a) Svaret skal være: Vertikal asymptote: x = 5.

9.112 b) Svaret skal være: h't=23t3+12t3

9.209 a) 3) Svaret skal være:f''x=20xx2-9x2+33 .

10.134 a) Svaret skal være: x=π3 og x=2π3.
10.170 b) Svaret skal være: 2π3<x<4π3.
10.182 a) Svaret skal være: f'x=2cos22x=21+tan22x.

11.131 d) Svaret skal være: x = 10 eller x = 0,1.
11.134 a) Svaret skal være: 5,0 · 10–3 M.
           c) Svaret skal være: 3,2 · 10–11 M. 
11.156 c) Oppgaveteksten skal være: "... når tykkelsen er 11 mm."
11.190 a) Svaret skal være: x = 1.

12.111 a) Svaret skal være: a, d,g,j og b,f  og c,i .

13.153 I oppgaven skal HP være HP=53a+23b-53c  .

14.204 I oppgaven skal b  være [3, –4].

15.181 b) Svaret skal være: e2-1e

16.115 a) Svaret skal være:  13cos3x+C.
16.146 b) Svaret skal være: ln|x – 1| + 2 ln|x – 2| 3 ln|x – 3| + C.
16.195 Oppgaveteksten skal være:
           Kroppstemperaturen vil til enhver tid avta med en fart, målt i grader per minutt, som er 1,3 % av kroppstemperaturen.

17.130 a) Svaret skal være: 2, 6, 18, 54, 162.
17.186 a) Svaret skal være: (0 < xπ) U (π < x < 2π).
               Svaret kan også skrives: (0 < x < 2π) \ π

18.112 a) Svaret skal være: A\B = {0, 1, 2, 9, 10} og A\C = {0, 2, 4, 6, 8, 10}
           b) Svaret skal være: B-C-=0,2,10  
18.114 I oppgaven skal det stå: C = [1, →⟩.

_______________________________________________________

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.