12 Vektorer

Studentene skal kunne Sinus_kapittel 12.jpg

  • anvende vektorer i planet og rommet gitt utenfor koordinatsystemet og på koordinatform
  • kunne løse enkle vektoroppgaver i planet geometrisk
  • bruke regneregler for vektor multiplisert med skalar og for addisjon og subtraksjon av vektorer
  • gjøre rede for og regne med vektorer gitt på komponentform ved enhetsvektorer og på koordinatform
  • regne med parallelle vektorer og ortogonale vektorer
  • gjøre rede for og regne ut absoluttverdien til en vektor