8 Logaritmer og eksponentialfunksjoner

Studenten skal kunne Kapittel 8

  • gjøre rede for definisjonene av eksponential- og logaritmefunksjoner med villkårlig grunntall, tallet e, briggske logaritmer og naturlige logaritmer

  • bruke regneregler for logaritmer

  • løse eksponential- og logaritmelikninger av 1. og 2. grad

  • derivere eksponential- og logaritmefunksjoner

  • drøfte eksponential- og logaritmefunksjoner, også med enkle praktiske anvendelser