18 Mengdelære og kombinatorikk

Studenten skal kunne Kapittel 18

  • gjøre rede for begrepene grunnmengde, delmengde, komplementmengde, disjunkte mengder og den tomme mengden

  • beregne mulige kombinasjoner ved å bruke valgtre og multiplikasjonsprinsippet

  • bruke venndiagram og forklare union og snitt av mengder