Feil i coSinus Forkurs Oppgavesamling

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

 

coSinus Forkurs Oppgavesamling, 2. opplag, utgave 3

13.224. I oppgaven skal det stå b=AC

14.166 c) Fasit skal være: AB=32

14.193 b) Fasit skal være: x - y + z -1 =0 

15.144 a) Fasit skal være:  12e2x12cos2x+C
15.153 b) Fasit skal være 4,92

18.117 I oppgaven skal det egentlig stå: C=[1,Da er fasit riktig slik den står. Fasit nå bør være:
a) 
b) BC=1,5]
c) C=,1]

________________________________________________________________

coSinus Forkurs Oppgavesamling, 1. opplag, utgave 3

1.131b). Fasit er feil. Riktig svar er: 11x-14
1.196 d)2). Oppgaven skal egentlig være 312+914+1212, da er fasit rett slik den står nå. Riktig fasit slik oppgaven står nå er 3+6.
2.137 d) 544

3.144a) Fasit er feil. Riktig svar er  
3.212 Oppgaven skal være: "Løs likningssettet ved regning."

4.160 a) g(1)=0
4.163 c) Vf=-4,12
4.165 c) Vf=-5,4
4.170 c) Vf=-1,8
4.171 c) Vf=-16,9

5.124 d)   x2+ 2x4 x 2 2x3

6.152 a) x = –4, x = 0 og x = 1
6.213 a) 3) y=-12x+1

 

7.115 b) Toppunkter-13, 10027og (4, 35)
7.115 c) Maksimumsverdi: 35
7.126 e) Tangenten er  y=4x 31 3

7.160 c)  f'( x )=6 (2x1) 2
7.211 a) 3) Uttrykket i parentes i nevner skal være opphøyd i tredje. Det skal altså stå:f(x)=20x(x29)(x2+3)3
7.213 b) Det er en minus for mye i y-koordinatet til toppunktet. Fasit skal være -3, 272
7.217 b) i fasiten mangler det en minus, det skal stå: y=-12x-1

8.135 a) 5,0103M  og c) 3,21011M
8.156 c) ...tykkelsen er 11 mm.

9.154 Merk at svarene er avrundet.
9.159 d) ca 50 lass
9.162 a) 5,2  dm3   b) 5,2 dm   d) 16,0 dm2
9.176 d) 4700 m2
9.179 30 eller 150°
9.183 b) 44,4° eller 135,6° c) 19,3 cm eller 5,0 cm
9.232 3264 m²
9.240 For at oppgaven skal være lik eksamen 2009 skal AB = 60 m og DC = 50 m. Da er fasit slik den står rikitg. Slik figuren er tegnet her burde fasiten vært: AD = 35 m, BD = 42 m og BC = 48 m. Arealet blir 1726 kvadratmeter.

9.241 b) 5<BC<10

10.137 a) -325° skal være -225° 
10.143 c) Oppgaven skal være ( cos v + 0,4 )( 3cos v  2 ) = 0
10.153 d) x=0 er ikke en løsning. Alle v-er skal være x-er.
10.155 c) x=264,3° er ikke en løsning. Den er utenfor definisjonsmengden.
10.172 a) x=0, x=π, x=3π2
10.224 b) x=2

11.152 f(x)=2cos(π8x-π4)
11.171 a) 0x<0,29 eller 2,85<x2π
11.173 b) 0x<0,84 eller 5,44<x2π
11.181 d)  f'(x)= 2 cos 2 2x

12.152 a) [8, -13]

13.208 a) 14,3°   b) 48,8   c) t=6325
13.224. I oppgaven skal det stå b=AC

14.164. Koordinatet til punktet A skal være: A=(1, 1, -3)
14.193 b) Fasit skal være: x - y + z -1 =0 

15.143 d)  a k coskx+ b k sinkx+C
15.144 a) Fasit skal være:  12e2x12cos2x+C

17.111 2, 4, 10, 28, 82

18.117 I oppgaven skal det egentlig stå: C=[1,Da er fasit riktig slik den står. Fasit nå bør være:
a) 
b) BC=1,5]
c) C=,1]
18.152: I oppgaven skal det stå: "Det er 29 bokstaver i alfabetet vårt, og vi har 10 tallsiffer. En professor påstår at det er mulig å lage mer enn 1 milliard koder som består av fire bokstaver og to siffer. Har professoren rett?"

Fasit skal være: Ja, det finnes 1 060 921 500 forskjellige koder.

19.143 a) 13   b) 12

19.217 a) 0,062 b) 0,938

19.219 a) 0,1870 b) 0,1310

________________________________________________________________

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.