Feil i Sinus Forkurs Grunnboka

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

Sinus Forkurs Grunnbok, 2. opplag, utgave 3

4.56: Ei linje l går gjennom punktene (2, 5) og (4, 3). 
Da er fasit riktig slik den står nå. Slik oppgaven står nå er de riktige svarene:

a) y=-13x+133
b) y=-13x+2

5.71c): Fasiten skal være 1x1x3

5.74 b: Polynomet skal være: Px=x5-10x3+9x. Fasiten skal være:  P(x)=x(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)

5.74c: Fasiten skal etter retting (se over) være:  P(x)0når  x-3-1x01x3

s. 249: I regelrammen kunne vi presisert at denne regelen bare gjelder kontinuerlige og deriverbare funksjoner. Regelen funger altså fint for alle polynomfunksjoner.

8.24b) Oppgaven skal egentlig være når folketallet kommer til å passere 10 milliarder. Fasiten og løsningsforslag er rett da. Fasit nå bør være: Folketallet passerer 8 milliarder i 2014.

11.60c) Fasiten skal være: Ingen bruddpunkt

________________________________________________________________

 

Sinus Forkurs Grunnbok, 1. opplag, utgave 3

1.93b): Det skulle stått:
s47 1-93b
Da er fasit riktig.
Slik oppgaven står nå er riktig fasit: 373 evnt. 933

side 63: I løsningen av eksempel c) skal det stå:

x+2x-2= x2-22=x2-4

4.12: I fasit er en pluss blitt til minus: Det er y=3x+1 som er parallell med y=3x - 3.

side 89 eksempel: I forklaringsboksen står det "Fellesnevneren er 2x(x-5)(x-2)". x-en utenfor parentes skal ikke være med, det skulle altså stått: "Fellesnevneren er 2(x-5)(x-2)

4.56: Ei linje l går gjennom punktene (2, 5) og (4, 3).
Da er fasit riktig slik den står nå. Slik oppgaven står nå er de riktige svarene:

a) y=-13x+133
b) y=-13x+2

5.74 b: Polynomet skal være: Px=x5-10x3+9x. Fasiten skal være:  P(x)=x(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)

5.74c: Fasiten skal etter retting (se over) være:  P(x)0når  x-3-1x01x3

s. 249: I regelrammen kunne vi presisert at denne regelen bare gjelder kontinuerlige og deriverbare funksjoner. Regelen funger altså fint for alle polynomfunksjoner.

8.24b) Oppgaven skal egentlig være når folketallet kommer til å passere 10 milliarder. Fasiten og løsningsforslag er rett da. Fasit nå bør være: Folketallet passerer 8 milliarder i 2014.

10.15 a) Skal stå 2π3
10.92 c) side 416. Oppgaven skulle vært:

4 sin2x - 43 sin x cos x + 4 cos2x=1,     x-π, π

Da er fasit og løsningsforslag rett. Slik oppgaven står nå har likningen ingen løsning.

12.10 c: Feil i fasiten. Kraft er en vektor.

17.12: I oppgaven skal ikke leddet + 4 være med.
Det skal være: ai=12ai1

 19.77 - Fasit: b) 0,135  c) 0,384  d) 0,865

________________________________________________________________

 

coSinus Forkurs Oppgavesamling, 2. opplag, utgave 3

13.224. I oppgaven skal det stå b=AC

14.193 b) Fasit skal være: x - y + z -1 =0 

15.144 a) Fasit skal være:  12e2x12cos2x+C
15.153 b) Fasit skal være 4,92

________________________________________________________________

 

coSinus Forkurs Oppgavesamling, 1. opplag, utgave 3

1.131b). Fasit er feil. Riktig svar er: 11x-14
1.196d)2). Oppgaven skal egentlig være 312+914+1212, da er fasit rett slik den står nå. Riktig fasit slik oppgaven står nå er 3+6.
2.137 d) 544

3.144a) er feil. Riktig svar er  
3.212 Oppgaven skal være: "Løs likningssettet ved regning."

4.160 a) g(1)=0
4.163 c) Vf=-4,12
4.165 c) Vf=-5,4
4.170 c) Vf=-1,8
4.171 c) Vf=-16,9

5.124 d)   x2+ 2x4 x 2 2x3

6.152 a) x = –4, x = 0 og x = 1
6.213 a) 3) y=-12x+1

 

7.115 b) Toppunkter-13, 10027og (4, 35)
7.115 c) Maksimumsverdi: 35
7.126 e) Tangenten er  y=4x 31 3

7.160 c)  f'( x )=6 (2x1) 2
7.211 a) 3) Uttrykket i parentes i nevner skal være opphøyd i tredje. Det skal altså stå:f(x)=20x(x29)(x2+3)3
7.213 b) Det er en minus for mye i y-koordinatet til toppunktet. Fasit skal være -3, 272
7.217 b) i fasiten mangler det en minus, det skal stå: y=-12x-1

8.135 a) 5,0103M  og c) 3,21011M
8.156 c) ...tykkelsen er 11 mm.

9.154 Merk at svarene er avrundet.
9.159 d) ca 50 lass
9.162 a) 5,2  dm3   b) 5,2 dm   d) 16,0 dm2
9.176 d) 4700 m2
9.179 30 eller 150°
9.183 b) 44,4° eller 135,6° c) 19,3 cm eller 5,0 cm
9.232 3264 m²
9.240 For at oppgaven skal være lik eksamen 2009 skal AB = 60 m og DC = 50 m. Da er fasit slik den står rikitg. Slik figuren er tegnet her burde fasiten vært: AD = 35 m, BD = 42 m og BC = 48 m. Arealet blir 1726 kvadratmeter.

9.241 b) 5<BC<10

10.137 a) -325° skal være -225° 
10.143 c) Oppgaven skal være ( cos v + 0,4 )( 3cos v  2 ) = 0
10.153 d) x=0 er ikke en løsning. Alle v-er skal være x-er.
10.155 c) x=264,3° er ikke en løsning. Den er utenfor definisjonsmengden.
10.172 a) x=0, x=π, x=3π2
10.224 b) x=2

11.152 f(x)=2cos(π8x-π4)
11.171 a) 0x<0,29 eller 2,85<x2π
11.173 b) 0x<0,84 eller 5,44<x2π
11.181 d)  f'(x)= 2 cos 2 2x

12.152 a) [8, -13]

13.208 a) 14,3°   b) 48,8   c) t=6325
13.224. I oppgaven skal det stå b=AC

14.164. Koordinatet til punktet A skal være: A=(1, 1, -3)
14.193 b) Fasit skal være: x - y + z -1 =0 

15.143 d)  a k coskx+ b k sinkx+C

17.111 2, 4, 10, 28, 82

18.152: I oppgaven skal det stå: "Det er 29 bokstaver i alfabetet vårt, og vi har 10 tallsiffer. En professor påstår at det er mulig å lage mer enn 1 milliard koder som består av fire bokstaver og to siffer. Har professoren rett?"
Fasit skal være: Ja, det finnes 1 060 921 500 forskjellige koder.

19.143 a) 13   b) 12

19.217 a) 0,062 b) 0,938

19.219 a) 0,1870 b) 0,1310

________________________________________________________________

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.