Feil i fasit / oppgaver

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

Sinus Forkurs Grunnbok

1. opplag, utgave 3

1.93b): Det skulle stått:
s47 1-93b
Da er fasit riktig.
Slik oppgaven står nå er riktig fasit: 373 evnt. 933

side 63: I løsningen av eksempel c) skal det stå:

x+2x-2= x2-22=x2-4

4.12: I fasit er en pluyss blitt til minus: Det er y=3x+1 som er parallell med y=3x - 1.

side 89 eksempel: I forklaringsboksen står det "Fellesnevneren er 2x(x-5)(x-2)". x-en utenfor parentes skal ikke være med, det skulle altså stått: "Fellesnevneren er 2(x-5)(x-2)

4.56: Ei linje l går gjennom punktene (2, 5) og (4, 3).
Da er fasit riktig slik den står nå. Slik oppgaven står nå er de riktige svarene:

a) y=-13x+133
b) y=-13x+2

5.74 b: Polynomet skal være: Px=x5-10x3+9x. Fasiten skal være:  P(x)=x(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)

5.74c: Fasiten skal etter retting (se over) være:  P(x)0når  x-3-1x01x3

8.24b) Oppgaven skal egentlig være når folketallet kommer til å passere 10 milliarder. Fasiten og løsningsforslag er rett da. Fasit nå bør være: Folketallet passerer 8 milliarder i 2014.

10.92 c) side 416. Oppgaven skulle vært:
4 sin2x - 43 sin x cos x + 4 cos2x=1,     x-π, π

Da er fasit og løsningsforslag rett. Slik oppgaven står nå har likningen ingen løsning.

12.10 c: Feil i fasiten. Kraft er en vektor.

17.12: I oppgaven skal ikke leddet + 4 være med.
Det skal være: ai=12ai1

 19.77 - Fasit: b) 0,135  c) 0,384  d) 0,865

 

________________________________________________________________

coSinus Forkurs Oppgavesamling

1. opplag, utgave 3

1.131b). Fasit er feil. Riktig svar er: 11x-14 
1.196d)2). Oppgaven skal egentlig være 312+914+1212, da er fasit rett slik den står nå. Riktig fasit slik oppgaven står nå er 3+6.
2.137 d) 544

3.144a) er feil. Riktig svar er  
3.212 Oppgaven skal være: "Løs likningssettet ved regning."

4.160 a) g1=0
4.163 c) Vf=-4,12
4.165 c) Vf=-5,4
4.170 c) Vf=-1,8
4.171 c) Vf=-16,9

5.124 d)   x2+ 2x4 x 2 2x3

6.152 a) x = –4, x = 0 og x = 1
6.213 a) 3) y=-12x+1

7.126 e) Tangenten er  y=4x 31 3

7.160 c)  f'( x )=6 (2x1) 2
7.211 a) 3) Uttrykket i parentes i nevner skal være opphøyd i tredje. Det skal altså stå:f(x)=20x(x29)(x2+3)3
7.213 b) Det er en minus for mye i y-koordinatet til toppunktet. Fasit skal være -3, 272
7.217 b) i fasiten mangler det en minus, det skal stå: y=-12x-1

8.135 a) 5,0103M  og c) 3,21011M
8.156 c) ...tykkelsen er 11 mm.

9.162 a) 5,2  dm3   b) 5,2 dm   d) 16,0 dm2
9.176 d) 4700 m2
9.179 30 og 150°
9.183 b) 44,4
9.232 3264 m2

9.240 For at oppgaven skal være lik eksamen 2009 skal AB = 60 m og DC = 50 m. Da er fasit slik den står rikitg. Slik figuren er tegnet nå burde fasiten vært: AD = 35 m, BD = 42 m og BC = 48 m. Arealet blir 1726 kvadratmeter.
9.241 b) 5<BC<10

10.137 a) -325° skal være -225° 
10.143 c) Oppgaven skal være ( cos v + 0,4 )( 3cos v  2 ) = 0
10.153 d) x=0 er ikke en løsning. Alle v-er skal være x-er.
10.155 c) x=264,3° er ikke en løsning. Den er utenfor definisjonsmengden.
10.172 a) x=0, x=π, x=3π2
10.224 b) x=2

11.152 f(x)=2cos(π8x-π4)
11.171 a) 0x<0,29 eller 2,85<x2π
11.173 b) 0x<0,84 eller 5,44<x2π
11.181 d)  f'(x)= 2 cos 2 2x

12.152 a) [8, -13]

13.208 a) 14,3°   b) 48,8   c) t=6325

14.164. Koordinatet til punktet A skal være: A=(1, 1, -4)

15.143 d)  a k coskx+ b k sinkx+C

17.111 2, 4, 10, 28, 82

19.143 a) 13   b) 12

19.217 a) 0,062 b) 0,938

19.219 a) 0,1870 b) 0,1310

________________________________________________________________

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.